Amerykanie twierdzą, że marihuana jest bezpieczniejsza niż tytoń, alkohol i cukier

Amerykanie mają podzielone zdanie w wielu kwestiach, ale z reguły zgadzają się, jeśli chodzi o ocenę ryzyka zdrowotnego związanego z marihuaną, w porównaniu do alkoholu, tytoniu i cukru.

Znaczna większość Amerykanów twierdzi, że papierosy, napoje alkoholowe lub słodycze są bardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka niż marihuana – wynika z ankiety przeprowadzonej przez NBC News.

Tylko 9% badanych uważa, że marihuana jest najbardziej szkodliwą substancją z czterech wymienionych, a to o wiele więcej niż 41%, którzy za taki uznali tytoń, 24%, którzy wskazali alkoholi i 21%, którzy za najbardziej szkodliwy uznali tytoń.

W ankiecie podano cztery substancje ułożone w takiej samej kolejności jak 4 lata temu, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono tego typu sondę.

W porównaniu do 2014 roku, nowe badania wykazały zmianę w postrzeganiu cukru. 4 lata temu tylko 15% badanych uznało go za najbardziej szkodliwy, a w tym roku już 21%.

Amerykanie są jednak konsekwentni w poglądach na temat konopi: nowe dane są spójne z danymi opublikowanymi w 2014 r., kiedy to 8% uznało marihuanę za najbardziej szkodliwą substancję.

W sondzie zapytano również Amerykanów o stosunek do legalizacji marihuany. Około 60% stwierdziło, że popiera legalizację marihuany do celów rekreacyjnych, a 38% stwierdziło, że jest przeciwko niej.

Sonda jest zgodna z ostatnimi badaniami, które wykazały, że 61% Amerykanów popiera legalizację marihuany do celów rekreacyjnych.

W sondażu przeprowadzonym w 2014 r. stwierdzono, że 55% obywateli popiera używanie marihuany, a 43% stwierdziło, że jest przeciwko rekreacyjnemu wykorzystaniu konopi.

Sonda została przeprowadzona wśród 900 dorosłych Amerykanów i miała margines błędu +/- 3,27 punktu procentowego. Pytanie o szkodliwość marihuany zostało zadane 449 osobom, a margines błędu dla tego podzbioru wyniósł około 4,6 punktu procentowego.

Dodaj komentarz