Pary, które razem palą marihuanę są szczęśliwsze

Nowe badania sugerują, że pary, które razem palą marihuanę są mniej narażone na przemoc ze strony partnera. Naukowcy z Universytetu w Buffalo i Instytutu Badań Nad Uzależnieniami w Nowym Jorku przebadali 634 pary, aby stwierdzić, że im więcej pary używały marihuany, tym mniejsze było prawdopodobieństwo narażenia na przemoc ze strony partnera.

Badając pary w ciągu pierwszych dziewięciu lat ich małżeństwa, mężowie którzy palili ze swoją żoną jointy około 3 razy w tygodniu, byli mniej narażeni na agresywne zachowania w przyszłości. Używanie marihuany tylko przez mężczyzn również redukuje ilość ataków ze strony żony.

Badania opublikowane w czasopiśmie Psychology of Addictive Behaviours dowodzą, że zależność pomiędzy używaniem marihuany a zmniejszeniem przemocy ze strony partnera/partnerki najbardziej było widoczne u kobiet z zachowaniami antyspołecznymi.

Wyniki te sugerują, że używanie marihuany powoduje niższy poziom agresji wobec swojego partnera“, powiedział dr Kenneth Leonard – dyrektor Instytutu Badań nad Uzależnieniami.

“Jest to możliwe, na przykład – podobnie jak w przypadku par, które piją alkohol, pary, które razem palą marihuanę mogą mieć podobne wartości i kręgi społeczne, co może być odpowiedzialne za zmniejszenie prawdopodobieństwa konfliktu.

Chociaż badania te potwierdzają, że marihuana nie zwiększa, a może zmniejszyć poziom agresji, to chcielibyśmy zobaczyć takie badania w nawiązaniu do par, które razem piją alkohol. Nie trzeba być urodzonym obserwatorem, aby stwierdzić, że legalny alkohol powoduje dużo większe szkody społeczne niż nielegalna marihuana. Może czas to zmienić?

Dodaj komentarz