Legalizacja marihuany w USA może wygenerować 106 miliardów dolarów i milion nowych miejsc pracy

Nowy raport opublikowany przez New Frontier Data zatytułowany Cannabis In the US Economy: Jobs, Growth and Tax Revenue 2018 wskazuje, że USA może zarobić miliardy dolarów i wygenerować wiele nowych miejsc pracy, jeśli zalegalizuje marihuanę.

Opublikowany wczoraj raport “analizuje, jak legalna marihuana może wygenerować dochody z podatków i nowe miejsca pracy dla gospodarki Stanów Zjednoczonych.” Nowe dane opublikowane przez New Frontier Data przewidują, że gdyby wszystkie stany w USA zalegalizowały marihuanę, to do 2025 r. wygenerowałyby 105,6 miliardów dolarów z wpływów podatkowych i milion nowych miejsc pracy.

W raporcie przeanalizowano trzy aspekty pełnej legalizacji marihuany, a także przewidywane skutki dla gospodarki USA.

Gdyby wszystkie 50 stanów zalegalizowało marihuanę, liczba nowych miejsc pracy wzrośnie do 1 miliona w 2025 roku.

Pełna legalizacja spowodowałaby wejście na rynek większej liczby firm, zwiększenie liczby konsumentów oraz zwiększenie liczby pracowników na oficjalnych listach płac, co doprowadziłoby do 3,3 miliarda dolarów przychodu z samych podatków od wynagrodzeń.

Zakładając, że podatek obrotowy na poziomie federalnym będzie na poziomie 15%, łączne wpływy podatkowe z lat 2017-2025 wyniosłyby teoretycznie 46 miliardów dolarów. Te wpływy byłyby całkowicie nowym przychodem dla USA.

Łącząc dochody z podatku od działalności gospodarczej, potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i podatków od sprzedaży detalicznej, można obliczyć łączny potencjał dochodu z legalizacji marihuany, który szacowany jest na 105,6 miliardów dolarów.

Różnica między obecną strukturą, a modelem teoretycznym to wzrost wpływów  z podatków o 61,6 miliardów dolarów.

Dodaj komentarz