Nowy Jork: Skazani za posiadanie marihuany mogą zostać wymazani z rejestru karnego

Zgromadzenie w Nowym Jorku uchwaliło ustawę, która pozwoliłaby setkom tysięcy ludzi skazanych za posiadanie marihuany na wymazanie ich z rejestru karnego.

Ustawa 2142 dotyczyłaby osób, które zostały aresztowane za posiadanie marihuany w miejscu publicznym. To spowoduje, że takie oskarżenia nie byłyby dostępne w przypadku kontroli policyjnej.

W ciągu ostatnich 20 lat ponad 800 000 nowojorczyków zostało aresztowanych za posiadanie marihuany. Osoby skazane napotykają znaczne przeszkody w dostępie do edukacji, zatrudnienia, możliwości kredytowych i innych usług państwowych.

Początek dobrej zmiany

“Gdy Nowy Jork posuwa się naprzód, aby zreformować egzekwowanie prawa związanego z marihuaną i zbadać korzystne skutki legalizacji dla państwa, konieczne jest, aby wszelkie wysiłki zmierzające do zalegalizowania marihuany do użytku dla dorosłych. również odnosiły się do masowej kryminalizacji społeczności kolorowej, która stała się produktem egzekwowania zakazu marihuany “, powiedział Christopher Alexander, koordynator polityki w Drug Policy Alliance.

Zgromadzenie przyjęło również ustawę, która dodałaby zaburzenia stosowania opioidów do listy warunków kwalifikujących do państwowego programu medycznej marihuany – to ważny krok dla pacjentów w całym Nowym Jorku, którzy chcą używać konopi jako alternatywy dla opioidów.

Medyczna marihuana skuteczniejsza od opioidów

Ten ruch jest reakcją na obecny kryzys przedawkowania opioidów w Nowym Jorku i brak skutecznego dostępu pacjentów do marihuany. Od dawna wiadomo, że marihuana jest skutecznym lekiem przeciwbólowym; co więcej, istnieją pewne dowody sugerujące, że niektórzy ludzie używają marihuany w celu zastąpienia opioidów.

W stanach, gdzie medyczna marihuana jest legalna, badania wykazały zmniejszenie liczby przyjmowanych leków oraz radykalnie obniżone wskaźniki przedawkowania opioidów. Istnieje coraz więcej publikacji naukowych sugerujących, że marihuana może pomóc w zmniejszeniu objawów odstawienia opioidów, a tym samym w ułatwieniu pacjentom korzystania z opioidów.

Pełna legalizacja kolejnym krokiem?

Pełna legalizacja marihuany w Nowym Jorku dla osób powyżej 21 roku życia może być dodatkowym narzędziem w walce z epidemią przedawkowań opioidów. Badania pokazują korelację między stanami, które mają najbardziej liberalne ramy prawne w kwestii dostępu do marihuany (tj. Te, które obejmowały więcej schorzeń i ułatwiały dostęp pacjentom), przynosząc największe korzyści w postaci zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidowych leków przeciwbólowych.

Niedawny artykuł sugeruje, że istnieją co najmniej trzy główne sposoby, w jakie marihuana może odgrywać rolę w ograniczaniu stosowania opioidów i ich niewłaściwym stosowaniu: jako leczenie przewlekłego bólu przed przejściem do opioidów; jako część strategii redukcji opioidów dla pacjentów już stosujących opioidy; lub w połączeniu z leczeniem metadonem w celu zwiększenia skuteczności leczenia.

“Badania wykazały, że pacjenci postrzegają marihuanę jako realną alternatywę dla opioidowych leków na receptę, z mniejszymi skutkami ubocznymi i mniejszym potencjałem do przedawkowań”, powiedziała Melissa Moore, zastępca dyrektora w Nowym Jorku, Drug Policy Alliance.

Dodaj komentarz