Efekty dekryminalizacji marihuany na przykładzie pięciu stanów USA

Po przebadaniu pięciu stanów, które zdekryminalizowały marihuanę, stwierdzono, że dekryminalizacja nie zwiększyła wskaźników używania jej wśród dzieci w żadnym stanie i doprowadziła do masowego spadku liczby aresztowań za przestępstwa narkotykowe.

“Szereg organizacji zawodowych w zakresie zdrowia publicznego popiera dekryminalizację marihuany, ze względu na niekorzystne skutki aresztowań związanych z pochodnymi konopi indyjskich i konsekwencje prawne, szczególnie wśród młodzieży”, rozpoczyna streszczenie badania, opublikowane przez Journal of Drug Policy.

“Staraliśmy się zbadać związki między dekryminalizacją konopi, a aresztowaniami i używaniem konopi indyjskich w pięciu stanach, które zdekryminalizowały marihuanę w latach 2008 i 2014: Massachusetts (zdekryminalizowane w 2008 r.), Connecticut (2011), Rhode Island (2013), Vermont (2013) i Maryland (2014). ”

Dane o aresztowaniach związanych z posiadaniem konopi uzyskano ze statystyk dotyczących przestępstw federalnych; dane na temat używania konopi indyjskich uzyskano z badań ankietowych MSRBS (Youth Risk Behavior Survey) prowadzonych w latach 2007-2015.

Pozytywne skutki dekryminalizacji marihuany

Według tego badania dekryminalizacja wiązała się z 75% zmniejszeniem liczby aresztowań związanych z narkotykami wśród młodzieży i podobnych skutkach zaobserwowanych w przypadku aresztowań dorosłych. Dekryminalizacja “nie wiązała się z żadnym wzrostem używania konopi indyjskich w żadnym z poszczególnych stanów, które zdekryminalizowały marihuanę”.

Badanie kończy się stwierdzeniem, że; “Dekryminalizacja marihuany w Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont i Maryland doprowadziła do znacznego spadku liczby aresztowań za posiadanie konopi indyjskich zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych, co sugeruje, że zmiana polityki miała zamierzony skutek. Nasza analiza nie wykazała wzrostu rozpowszechnienia używania konopi indyjskich przez młodzież w okresie obserwacji. ”

Pełne wyniki badań możemy przeczytać w National Institutes of Health.

Dodaj komentarz