ONZ zbada, czy marihuana powinna być zakazana na poziomie międzynarodowym

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła, że przeprowadzi krytyczną ocenę konopi indyjskich, aby ustalić, czy powinna być nadal zakazana na mocy prawa międzynarodowego.

Przegląd, który ma się rozpocząć w listopadzie, zostanie przeprowadzony przez Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnienia od narkotyków (ECDD), który wydaje zalecenia dla ONZ w kwestii substancji zabronionych na skalę międzynarodową.

W czerwcu ECDD opublikował wstępną recenzję, w której konopie określono jako “stosunkowo bezpieczne” i przyznał, że nie odnotowano zgonów spowodowanych używaniem marihuany.

W ocenie wstępnej uznano również, że konopie indyjskie mają szeroki zakres korzyści leczniczych, które mogą przynieść korzyści pacjentom z cierpiących na raka, epilepsję, przewlekłe bóle i uzależnienie od opioidów.

Wyniki będą miały wpływ na status marihuany w wielu krajach

Wyniki raportu mogą być znaczące, nie tylko dlatego, że będą pierwszymi tego typu w historii, ale także dlatego, że mogą mieć bezpośredni wpływ na status prawny marihuany w poszczególnych krajach.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych rząd federalny byłby zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu konopi w celu rozważenia, czy ich nielegalny status jest uzasadniony.

Zgodnie z przepisami ustawy o substancjach kontrolowanych, które zakazują marihuany w Stanach Zjednoczonych, Departament Sprawiedliwości musi przeprowadzić rewizję substancji, jeżeli nastąpią zmiany w międzynarodowych zobowiązaniach traktatowych Ameryki.

Ponieważ substancje są zakazane na całym świecie w ramach traktatów zwanych Jednolitą Konwencją o środkach odurzających i Konwencji o substancjach psychotropowych, Stany Zjednoczone byłyby zobowiązane do dostosowania swojej polityki w przypadku wprowadzenia zmian.

Polska i Jednolita konwencja o środkach odurzających

Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 roku została zatwierdzona w Polsce w 1965 roku. Jeśli raport ONZ wykaże, że konopie nie powinny być legalne, to na mocy traktatów Polska również powinna przeprowadzić rewizję prawa.

Nie ma jednak gwarancji, że zmiana w ONZ doprowadzi do zmiany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ konstytucja pozwala Prokuratorowi Generalnemu i Sekretarzowi Zdrowia ustalić, czy raporty ustanowione przez ONZ są wystarczająco przekonujące.

W kwietniu, gdy ONZ rozpoczęła wstępną ocenę konopi, zmusiła ona Food and Drug Administration do złożenia publicznego związku na temat tego, czy substancja powinna zostać zakazana i czy ma jakiekolwiek korzyści terapeutyczne.

Dodaj komentarz