Dlaczego kobiety mocniej odczuwają działanie marihuany?

Mózg mężczyzn i kobiet jest inny, a te różnice nie są przypisane wyłącznie do ludzi, ale są wszechobecne w całym królestwie zwierząt. Różnice płci można znaleźć na wszystkich poziomach, od komórki mózgowej po zachowanie całego organizmu, a różnice te wpływają na to, jak różne płcie reagują na wszystko, od stresu po leki – w tym konopie indyjskie.

Przez kilkadziesiąt lat trwania badań nad konopiami indyjskimi, naukowcy wykorzystywali wyłącznie samce gryzoni, co niewątpliwie stanowi problem. Ta strategia miała zmniejszyć zmienność zachowań narzuconych przez hormony w całym cyklu płciowym.

W ten sposób ograniczyliśmy nasze rozumienie działań konopi, głównie tych z THC, do męskiego mózgu. Naukowcy zaczynają odkrywać istotne interakcje między układem endokannabinoidowym a hormonami płciowymi, od których mogą zależeć efekty działania konopi. Te zależności mogą mieć wpływ na wszystko, od rozwoju mózgu po ryzyko uzależnień.

Kobiety mocniej odczuwają działanie konopi

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety silniej odczuwają działanie konopi, niż mężczyźni. Z jednym wyjątkiem, według badań na szczurach: kobiety są mniej podatne na gastrofazę.

Ale w przypadku większości innych zachowań kobiety są bardziej wrażliwe na działanie kannabinoidów. Na przykład kanabinoidy mogą przyczyniać się do silniejszego uśmierzenia bólu u kobiet, niż u mężczyzn. Kannabinoidy również poprawiają libido u samic gryzoni, podczas gdy u mężczyzn może być ono stłumione. Ale w innych przypadkach może to mieć negatywne konsekwencje w postaci zwiększonego niepokoju lub depresji spowodowanej nadmiernym spożyciem THC.

Te silniejsze działanie konopi u kobiet prawdopodobnie leży u podstaw tego, dlaczego kobiety częściej niż mężczyźni uzależniają się od marihuany. W badaniach na szczurach samice pociągały dźwignię częściej niż mężczyźni, aby otrzymać THC, który aktywuje ich receptory CB1. Chociaż może to być jedynie część układanki, prawdopodobnie odzwierciedla to różnice w sposobie, w jaki hormony płciowe wpływają na sposób ekspresji receptorów CB1 w kluczowych obszarach mózgu zaangażowanych w przyjemne działanie THC.

Działanie estrogenu na układ endokannabinoidowy

Dlaczego marihuana wpływa inaczej na kobiety i mężczyzn? Ponieważ kobiety i mężczyźni mają różne poziomy hormonów płciowych, a hormony te wchodzą w interakcję z układem endokannabinoidowym, który wpływa na siłę działania konopi.

Estrogen, szczególnie istotny w tym przypadku, jest hormonem płciowym, który oddziałuje z układem endokannabinoidowym. Kobiety mają wyższy poziom estrogenów niż mężczyźni, a te poziomy zmieniają się w całym cyklu reprodukcyjnym.

W wielu regionach mózgu liczba receptorów CB1 zmienia się wraz z ilością estrogenu w mózgu. Estrogen zwiększa również ilość endokanabinoidu – anandamidu, podnosząc w ten sposób wytrzymałość układu endokannabinoidowego. Zgodnie z tym twierdzeniem, efekty THC są najsilniejsze, gdy poziom estrogenu jest wysoki.

Dlaczego estrogen?

W początkowym rozwoju mózgu hormony płciowe (testosteron u mężczyzn i estrogen u kobiet) modyfikują sposób, w jaki komórki mózgowe łączą się i komunikują ze sobą, aby modelować mózgi “męskie” i “żeńskie”. Te specyficzne dla płci obwody w mózgu ostatecznie wpływają na nasze emocje i zachowanie. U dorastających i dorosłych kobiet estrogen aktywuje te obwody mózgowe, które zmieniają siłę działania konopi.

Estrogen jest jednym z powodów, dla których konopie indyjskie mogą szczególnie uszkadzać rozwijający się żeński mózg. System endokannabinoidowy odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu i istnieją drastyczne zmiany w sile systemu endokannabinoidowego w kluczowych obszarach mózgu zaangażowanych w przetwarzanie emocjonalne i system nagrody. Aby mózg rozwijał się w prawidłowy sposób, system endokannabinoidowy musi być ściśle regulowany.

Jeśli receptory CB1 są nadmiernie aktywowane z powodu interakcji między THC i estrogenem, system traci równowagę i mogą wystąpić negatywne konsekwencje. Na przykład kobiety w wieku dojrzewania, które używają konopi indyjskich, miały większe ciało migdałowate niż kobiety nie używające konopi. Jest to ważny region mózgu w “obwodzie zagrożenia” i rzeczywiście, kobiety te miały bardziej negatywny nastrój i zwiększone uczucie niepokoju w porównaniu do swoich rówieśniczek, które nie używają konopi.

Badania nad interakcją między używaniem marihuany przez nastolatków odnoszą się ogólnie do używania konopi indyjskich o wysokim stężeniu THC. W tej chwili nie jest jasne, jaka może być konsekwencja bardziej zrównoważonych szczepów – o wyższej zawartości CBD – ponieważ CBD zmniejsza wiele negatywnych skutków THC, poprzez blokowanie jego oddziaływania na receptory CB1.

Dodaj komentarz