Naukowcy użyli moczu z THC do produkcji energii elektrycznej

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Twój mocz zawierający metabolity THC może zostać użyty do wygenerowania energii elektrycznej, to naukowcy mają dla Ciebie odpowiedź – tak, możesz. W nowym badaniu naukowcy byli w stanie z powodzeniem usunąć metabolity THC z moczu konsumentów marihuany i w tym procesie wygenerować energię elektryczną.

Eksperyment obejmował mikrobiologiczne ogniwa paliwowe (MFC), które są narzędziami bioelektrochemicznymi. Pobierają one związki chemiczne lub bakterie z wody lub innej cieczy (np. moczu) i wspólnie wykorzystują te związki do produkcji energii elektrycznej. Naukowcy z Turcji stosowali MFC do usuwania THC i innych metabolitów z próbki moczu użytkowników marihuany. Używając MFC, byli oni w stanie usunąć 60 procent THC z moczu i byli w stanie wykorzystać go do wytworzenia prądu o maksymalnym napięciu 0,23 wolta.

Tureccy naukowcy odkryli, że wprowadzenie syntetycznego i prawdziwego moczu, który zawiera metabolity THC do MFC, przyniosło oba efekty: 60 procent metabolitu COOH-THC zostało wyeliminowane, jednocześnie wytwarzając energię elektryczną.

Syntetyczny mocz w parze z metabolitem THC wytwarzał nieco wyższy poziom elektryczności.

Kiedy metabolity z marihuany dostaną się do ścieków (oczyszczonych lub nieoczyszczonych), wody powierzchniowej lub wody z kranu, mogą spowodować stres oksydacyjny, który utrudni organizmom wodnym rozkładanie toksycznych substancji – stwierdzili naukowcy. A ponieważ konwencjonalne oczyszczanie ścieków nie eliminują odpowiednio tych metabolitów, 60-procentowy wskaźnik eliminacji metabolitu THC w MRF może stanowić przełom.

“W związku z tym, zoptymalizowane MFC z dobrze ustaloną społecznością mikrobiologiczną mogłyby stanowić skuteczne rozwiązanie tego krytycznego problemu” – czytamy w badaniu opublikowany w tym miesiącu w czasopiśmie Bioresource Technology Reports. “Co więcej, pomimo niskiego poziomu generowania napięcia zapewnia wartość dodaną, którą można wykorzystać do zasilania niektórych aplikacji w oczyszczalniach.”

“Wyniki pokazały, że MFC można stosować do eliminacji metabolitów THC występujących w ludzkim moczu, aby zapobiec zanieczyszczeniu naturalnych ekosystemów tymi odpornymi i toksycznymi metabolitami” – powiedzieli.

Dodaj komentarz