Finlandia: Coraz więcej ludzi używa marihuany i popiera jej dekryminalizację

Według sondażu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej z Finlandii (THL), prawie trzy czwarte respondentów popiera używanie marihuany do celów medycznych. Ludzie w Finlandii coraz częściej używają też lub przynajmniej próbowali marihuany, wynika z badania przeprowadzonego przez National Institute for Health and Welfare (THL).

Co cztery lata THL przeprowadza badanie dotyczące nadużywania substancji. Zgodnie z wynikami zebranymi w 2018 r. coraz częściej zdarza się, że osoby w wieku 25-34 używają – lub próbowały – marihuany.

W porównaniu z wynikami podobnego badania przeprowadzonego w 1992 r. odsetek osób, które powiedziały, że przynajmniej raz używały konopi indyjskich, zwiększył się czterokrotnie. W 1992 r. Około sześć procent respondentów stwierdziło, że próbowało marihuany, podczas gdy w 2018 r. Liczba ta wzrosła do 24 procent.

Jednak wydaje się, że sytuacja jest bardziej stabilna wśród najmłodszych badanych grup, co zdaniem THL jest dobrym znakiem. Nie odnotowano wyraźnego wzrostu używania marihuany przez osoby w wieku 15-25 lat w porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym w 2014 r.

Marihuana najpopularniejszą nielegalną używką

Wydaje się, że używanie marihuany wyraźnie przyspieszyło i zgodnie z badaniem była ona najczęściej stosowaną nielegalną używką w Finlandii. Stosowanie leków na receptę – do celów niemedycznych – było drugą najczęściej stosowaną grupą narkotyków. Leki te obejmują środki nasenne i leki przeciwbólowe, według THL.

Mniej niż pięć procent respondentów stwierdziło, że próbowało innych narkotyków, z których najczęstszymi były stymulanty, takie jak amfetamina i ecstasy.

Jedna piąta obywateli popiera depenalizację

Badanie wykazało, że mieszkańcy Finlandii stali się bardziej liberalni w swoich poglądach na temat używania konopi indyjskich do celów medycznych oraz kwestii prawnych związanych z ich używaniem do celów rekreacyjnych.

Około 42% respondentów stwierdziło, że kary za używanie konopi powinny zostać wyeliminowane, a 20% stwierdziło, że Finlandia powinna rozważyć dekryminalizację wszystkich narkotyków.

Około 72 procent respondentów wyraziło zgodę na stosowanie marihuany do celów medycznych. Około 18 procent respondentów stwierdziło, że konopie indyjskie powinny być legalnie dostępne w dowolnym celu, a 54 procent stwierdziło, że marihuana powinna być dostępna wyłącznie w celach leczniczych.

Dodaj komentarz