Organizacje ONZ apelują o międzynarodową dekryminalizację marihuany

Jedno z najbardziej wpływowych stowarzyszeń Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) poparło dekryminalizację posiadania i używania narkotyków w oświadczeniu politycznym.

Rada Dyrektorów Naczelnych ONZ (CEB), która reprezentuje 31 agencji ONZ, w tym Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), przyjęła stanowisko, zgodnie z którym państwa członkowskie powinny realizować politykę narkotykową opartą na badaniach naukowych, a mianowicie zdekryminalizować marihuanę.

Transform, brytyjska grupa popierająca reformę narkotykową, po raz pierwszy poinformowała o swojej deklaracji w tym tygodniu,chociaż została ona opublikowana po cichu w styczniu.

Znaczenie zatwierdzenia dekryminalizacji jest trudne do przecenienia. Nie tylko stanowi znaczną ewolucję ze strony niektórych agencji ONZ, takich jak UNODC, która od lat popierała kryminalizację posiadania marihuany, ale także poprzedza duże międzynarodowe spotkanie, które ukształtuje przyszłą politykę narkotykową ONZ.

Depenalizacja i programy redukcji szkód

Rada Dyrektorów naczelnych ONZ stwierdziła, że agencje zgodziły się „zobowiązać się do zwiększenia naszych wspólnych wysiłków i wzajemnego wspierania się” na różne sposoby. Na przykład „będzie promować alternatywy dla karania, w tym depenalizację posiadania narkotyków na własny użytek”.

Organizacja planuje również inwestowanie w programy redukcji szkód, takie jak leczenie osób uzależnionych, aby poradzić sobie z przeludnieniem w więzieniach zakończyć dyskryminację osób uzależnionych.

Jak wyjaśnia Transform, w ostatnich latach pojawiło się kilka zatwierdzeń dla dekryminalizacji wśród niektórych agencji ONZ. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Biuro ONZ Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Program Narodów Zjednoczonych ds. Kobiet i Rozwoju ONZ przyjęły tę politykę, podobnie jak były sekretarz generalny ONZ Ban Ki Moon i obecny sekretarz generalny António Guterres.

Przyjęcia stanowiska pro-dekryminalizacji przez UN CEB jest bardzo ważnym posunięciem. Wysyła ono jednoznaczny komunikat do państw członkowskich, że używanie narkotyków należy traktować jako problem zdrowia publicznego, a nie wymiaru sprawiedliwości.

W ubiegłym miesiącu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała kilka zaleceń, które przedstawi UNCND przed spotkaniem w tym miesiącu. WHO zaproponowała zmianę klasyfikacji marihuany i jej pochodnych oraz usunięcie CBD z listy substancji kontrolowanych na poziomie międzynarodowym.

Dodaj komentarz