Wiedeń: Trwa Komisja ds. Środków Odurzających. Eksperci będą rozmawiać o dekryminalizacji marihuany

Wiedeń, 13 marca 2019 r. – Oczekuje się, że około 14 000 uczestników z państw członkowskich, parlamentów, organizacji międzyrządowych, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naukowego zbierze się na 62. sesji Komisji ds. Narkotyków (CND) w dniach 14-22 marca w Wiedniu.

Prezydent Boliwii Evo Morales, premier Mauritiusa, Pravind Kumar Jugnauth, a także ministrowie spraw zagranicznych z Gwatemali, Filipin, Federacji Rosyjskiej, Sudanu, Wenezueli i dwudziestu ośmiu ministrów, takich jak ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości wezmą udział w debacie odbywającej się od 14 do 15 marca. Debata ma na celu podsumowanie realizacji zobowiązań podjętych w celu wspólnego zajęcia się problemem narkotyków na świecie.

Sesję inauguracyjną 14 marca wygłosi Yury Fedotov, dyrektor wykonawczy Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) i Viroj Sumyai, prezes Międzynarodowej Rady Kontroli Środków Odurzających (INCB). Następnie zostaną ogłoszone oświadczenia przedstawicieli grup regionalnych , a także przedstawicieli wysokiego szczebla państw członkowskich. Podczas uroczystego otwarcia, oświadczenia wygłoszą również przedstawiciele młodzieży, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naukowego.

Eksperci zajmą się tematem dekryminalizacji marihuany

Rezolucje rozpatrywane przez Komisję dotyczą kontroli narkotyków syntetycznych, a także kontroli prekursorów wykorzystywanych w nielegalnej produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych. Komisja zajmie się również kwestią dekryminalizacji marihuany i narkotyków, aby znaleźć alternatywę dla karania za posiadanie i używanie, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Podczas Komisji ds. Środków Odurzających zostanie również zaprezentowany raport Światowej Organizacji Zdrowia, który proponuje, aby kraje Unii Europejskiej zdekryminalizowały posiadanie i używanie marihuany oraz usunęły konopie indyjskie ze spisów narkotyków. Wnioski wyciagnięte po zakończeniu komisji będą mogły mieć duży wpływ na prawo narkotykowe nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na całym świecie.

Projekt porządku obrad 62. Komisji ds. Środków Odurzających jest dostępny tutaj.

Dodaj komentarz