Czy stosowanie marihuany o dużej mocy związane jest z wystąpieniem psychozy?

Ludzie, którzy używają marihuany codziennie, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju psychozy, zwłaszcza jeśli stosują marihuanę o dużej mocy – wynika z nowego badania opublikowanego w The Lancet Psychiatry.

W badaniu przeanalizowano informacje od ponad 1200 osób bez psychozy mieszkających w 10 europejskich miastach i jednym mieście w Brazylii i porównano je z 900 osobami mieszkającymi w tych samych miastach, u których po raz zdiagnozowano pierwszy epizod psychozy.

Naukowcy odkryli, że osoby, które zgłaszały codzienne stosowanie marihuany, były trzy razy bardziej narażone na diagnozę pierwszego epizodu psychozy w porównaniu z osobami, które nigdy nie używały konopi. Co więcej, osoby, które codziennie używały marihuany o dużej mocy, były pięć razy bardziej narażone na psychozy w porównaniu z osobami, które nigdy jej nie stosowały.

Ponadto badanie to jest pierwszym, które sugeruje, że wzorzec używania marihuany na danym obszarze może przyczyniać się do tempa rozwoju psychozy w populacji. Na przykład w Amsterdamie, gdzie marihuana o dużej mocy jest powszechnie dostępna, osoby, które codziennie używały marihuany o wysokiej mocy, były dziewięć razy bardziej narażone na rozwój psychozy w porównaniu z osobami, które nie używały marihuany.

„Ponieważ status prawny konopi indyjskich zmienia się w wielu krajach i stanach, istotne znaczenie dla zdrowia publicznego ma również rozważenie potencjalnych negatywnych skutków związanych z codziennym używaniem konopi indyjskich, szczególnie odmian o dużej mocy”- powiedziała w oświadczeniu dr Marta Di Forti z Instytutu Psychiatrii, Psychologii i Neurologii w King’s College London.

Badanie wykazało tylko związek i nie może udowodnić, że używanie marihuany faktycznie powoduje psychozę.

Wyniki zostały opublikowane 19 marca 2019r. w czasopiśmie The Lancet Psychiatry.

Marihuana i psychozy

Poprzednie badania sugerowały związek między intensywnym używaniem marihuany a zwiększonym ryzykiem psychozy. Jednak badania te nie były w stanie określić, w jaki sposób ten związek wpłynął na wskaźniki psychozy w populacji ogólnej.

W nowym badaniu naukowcy odkryli, że około 30 procent pacjentów z psychozą zgłaszało codzienne używanie marihuany, w porównaniu z zaledwie 7 procentami z grupy kontrolnej (osoby bez psychozy); a 37 procent pacjentów zgłosiło używanie marihuany o dużej mocy w porównaniu z 19 procentami z grupy kontrolnej.

Naukowcy szacują, że około jeden na pięć nowych przypadków (20 procent) psychozy w 11 badanych miastach może być powiązany z codziennym używaniem marihuany; a co dziesiąty nowy przypadek psychozy może być związany ze stosowaniem marihuany o dużej mocy.

Mimo to nowe badania nie mogą wykluczyć „odwrotnej przyczyny”, co oznacza, że osoby z psychozą częściej stosują marihuanę niż osoby bez psychozy, twierdzi Suzanne Gage z Wydziału Nauk Psychologicznych Uniwersytetu w Liverpoolu. Mimo że w badaniu wzięły udział osoby, u których zdiagnozowano pierwszy epizod psychozy, to przed jego rozpoznaniem mogły wystąpić mniej poważne objawy, zauważył Gage.

Dodaj komentarz