Używanie marihuany w okresie dorastania, a ryzyko uzależnienia

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Université de Montréal wykazały, że wiek rozpoczęcia używania marihuany może mieć wpływ na prawdopodobieństwo uzależnienia w przyszłości.

Osoby, które rozpoczęły używanie marihuany na początku wieku nastoletniego były o 68% bardziej podatne na uzależnienie od marihuany w wieku 28 lat. Ale wśród nastolatków, które zaczęły używać marihuany w wieku 15-17 lat, ryzyko uzależnienia spadło do 44 procent i spadało wraz z każdym kolejnym rokiem.

Wyniki te pokazują, jak ważna jest wczesna edukacja dzieci. Omijanie tematu marihuany w szkołach nie sprawi, że dziecko nie zapali jointa ze starszymi kolegami i koleżankami. Według naukowców, każdy kolejny rok abstynencji zmniejsza szansę na uzależnienie.

„Szanse na wystąpienie jakichkolwiek objawów uzależnienia od marihuany do 28 roku życia zmniejszają się o 31 procent wraz z każdym kolejnym rokiem w okresie dojrzewania, który był początkiem używania konopi indyjskich ”, stwierdzili naukowcy z Wydziału Psychologii UdeM, Szkoły Psychoedukacji i Badań CHU Saint-Justine Hospital Centrum.

Według badania opublikowanego w 2011 r. w czasopiśmie Addictive Behaviors, 10 procent kanadyjskich nastolatków spożywało konopie indyjskie w klasie 8. W klasie 12 odsetek ten wzrósł prawie trzykrotnie do 29 procent. Wczesne stosowanie konopi indyjskich wiązało się z dalszymi problemami z nadużywaniem marihuany w późniejszym okresie życia.

Naukowcy przyjrzeli się danym dotyczącym 1030 chłopców w Montrealu. Każdego roku między 13 a 17 rokiem życia chłopcy byli pytani, czy w poprzednim roku spożyli konopie indyjskie, a następnie w wieku 20 i 28 lat badanie powtarzano. Następnie dane były skorelowane z wiekiem, w którym chłopcy zaczęli stosować konopie indyjskie.

Szanse na wystąpienie jakichkolwiek objawów uzależnienia od marihuany do 28 roku życia były nieistotne, jeśli jej używanie miało początek w wieku od 15 do 17 lat, ale było znaczące i prawie podwajało się każdego roku, jeśli używanie marihuany miało miejsce przed 15 rokiem życia”, mówi badanie. Nawet jeśli ci, którzy zaczynają palić marihuanę w wieku 17 lat, byli mniej narażeni na ryzyko uzależnienia, to regularni użytkownicy (20 lub więcej razy w roku) w wieku 17 lat mieli prawie dwukrotnie większą szansę na uzależnienie w wieku 28 lat niż okazjonalni użytkownicy.” – twierdzą naukowcy.

Wczesne używanie alkoholu i tytoniu również stanowi problem

Ci, którzy zaczęli pić alkohol w wieku 17 lat byli również bardziej narażeni na problem alkoholowy w wieku 28 lat. Rozpoczęcie palenia papierosów w wieku od 13 do 15 lat również zwiększa szanse na pojawienie się problemu z uzależnieniem od tytoniu w późniejszym czasie.

Wyniki tych badań pokazują, że ​​najważniejsza jest edukacja dzieci i młodzieży. Im wcześniej dowiedzą się o zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania, tym lepiej. Jeśli nie dowiedzą się tego od rodziców i nauczycieli, to dowiedzą się tego od znajomych, których wiedza na ten temat może być mocno ograniczona.

Dodaj komentarz