Czy Unia Europejska zwiększy limit dopuszczalnego stężenia THC w konopiach?

Rośnie nacisk na Unię Europejską, aby ta zmieniła limit dopuszczalnego stężenia THC w konopiach. Jak donosi Hemp Today, Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi niedawno zatwierdziła partię wniosków, które wpłynęły do Wspólnej Polityki Rolnej UE (WPR). We wnioskach zostały zawarte informacje o zwiększeniu dopuszczalnego limitu THC w konopiach z 0,2% do 0,3%.

Europejscy działacze konopni od pewnego czasu naciskają na zwiększenie maksymalnego stężenia THC w konopiach. Mówią, że stężenie THC na poziomie 0,2% ogranicza wybór odmian konopi, które można uprawiać, co utrudnia konkurowanie z innymi krajami, w których maksymalne stężenie THC wynosi 0,3% lub 1%.

Firmy, które produkująsusz CBD z pewnością ucieszyłyby się ze zwiększenia limitu THC do 0,3% lub 1%. Obecnie w Europie popularność zyskują kwiaty konopi CBD, których zawartość THC nie może przekraczać 0,2%. Przy zwiększeniu tego limitu do 0,3%, liczba możliwych do uprawy odmian z pewnością by się zwiększyła.

Limit 0,2% THC dotyczy jednak rosnącej rośliny, a nie gotowych produktów na bazie konopi. Wielu chce podwyższenia limitu THC do 1%, co ma miejsce w Szwajcarii, chociaż jest mało prawdopodobne, że taki limit zatwierdzony.

Limity mogą zostać podniesione w styczniu 2021 roku

Wspólna polityka rolna UE, wprowadzona w 1962 r., ma zostać odświeżona do 2021 r. Jeśli więc zmiany zostaną zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE, to nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Do 1999 roku limit THC dla konopi uprawianych w Unii Europejskiej wynosił 0,3%. Obecnie na liście zatwierdzonej przez UE znajduje się obecnie 66 odmian konopi. Wszystkie są wybrane ze względu na niską zawartość THC i cechy takie jak mocne łodygi (na włókno) i obfite nasiona (na żywność).

Dodaj komentarz