Bonus RPK skazany prawomocnym wyrokiem. Zeznania „60tki” jedynym dowodem.

Oliwier Roszczyk, znany jako Bonus RPK, został skazany na pięć i pół roku więzienia za handel narkotykami. Sąd drugiej instancji utrzymał pierwotny wyrok, bazując tylko na zeznaniach “małego świadka koronnego”, które obciążyły Bonusa. Rape mówi, że to jeszcze nie koniec. Bonus został zatrzymany w lutym 2015 r. we własnym mieszkaniu, w którym nie znaleziono żadnych […]

Post Bonus RPK skazany prawomocnym wyrokiem. Zeznania „60tki” jedynym dowodem. pojawił się poraz pierwszy w Cannabis News.

Dodaj komentarz